Työnohjaus- ja työhyvinvointipalvelut ammattitaidolla

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on yksilöllisesti tai ryhmässä toteutettava useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla. Lisäksi työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammattillisen oppimisen edistämiseksi.

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

Työnohjauksen avulla yhteiset tavoitteet selkiytyvät, tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Lisäksi työskentely sujuu paremmin, muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät, johtaminen ja yhteistyö kehittyvät sekä tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa.

Mitä työnohjauksessa tapahtuu?

Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin. Koska työnohjaus on prosessi, kehittämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 1–1,5 tuntia kerrallaan 2–4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on 3–6 henkilöä.

Varaa aika tai kysy lisää aino.karhu@kuntokeskusenergy.com

Aino Karhu

Metropol
  • Työnohjaaja
  • Työterveyshoitaja