Manuaalinen terapia

Rangan ja raajanivelten mobilisaatio auttaa lisäämään liikelaajuuksia ja pehmytosakudoskäsittelyllä voidaan vähentää lihasperäisiä kipuja, kuten toimistötyöstä aiheutuvia niska-hartiaseudun kipuja ja päänsärkyä.

Terapeuttinen harjoittelu

Hoitokokonaisuutta täydennetään ohjatulla kuntosaliharjoittelulla, jolla taataan kuntoutumisen jatkuminen omatoimisesti.

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia auttaa hermostoonperäisistä sairauksista, kuten MS–taudista ja toispuolihalvauksesta kärsiviä ylläpitämällä ja kehittämällä toimintakykyä.

Työfysioterapia

Työfysioterapeutti arvioi työn tekemiseen liittyvää fyysistä toimintakykyä ja auttaa ylläpitämään toimintakykyä mm. opastamalla työntekijää ergonomiassa ja vähiten kuormittavissa työtavoissa.

Kuntosalin käyttöoikeus

10 ja 15 kerran lähetteillä olevat fysioterapia-asiakkaat saavat ilmaiseksi viisi kuntosalikäyntiä!

Polkupyöräergometritesti

Testissä arvioidaan hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa 12 minuuttia kestävällä kuntopyöräilyllä. Kirjallisesta palautteesta saat selville nykyisen kuntosi ja yksilöllisen harjoitusohjelman sen kehittämiseksi.

Selkärangan asentomittaus

SpinalMouse on tietokonepohjainen mittauslaite, joka mittaa helposti selkärangan asentoa ja liikkuvuutta. Saat mittaustuloksista kirjallisen palautteen, jossa näkyy mm. selkärangan ryhti ja kunkin nikaman liikkuvuus.

LPG

LPG-teknologia on patentoitu, ainutlaatuinen, luonnollinen ja turvallinen hoitomenetelmä fysioterapiaan, urheiluun sekä kauneudenhoitoon. Laite toimii alipaineella, johon on yhdistetty itsenäisesti eri suuntiin ja eri nopeuksilla toimivat rullat. Hoidolla on kudoksellinen, aineenvaihdunnallinen, hermostollinen ja hormonaalinen vaikutus.

Varaa aika soittamalla numeroon 010 420 6650!